מוצרי ליטוש והשחזה למתכת אבני חיתוך והשחזה,פלקס
(אבני חיתוך והשחזה (פלקס

הדלפו לזרבל

ברזל פלדה STEEL & METAL

קדח
מידה
דגם/יצרן

22
22
22
22

22
22
22
22

22
22
22
22
22

22
22
22

25.4

25.4


25.4
4½ X 1.2
4½ X 1.6
4½ X 1/8
4½ X 1/4

5 X 1
5 X 1.6
5 X 1/8
5 X 1/4

7 X 2
7 X 1/8
7 X 1/4
6 X 1/8
6 X 1/4

9 X 2
9 X 1/8
9 X 1/4

12 X 1/8

14 X 2.6


16 X 4
115 X 1.2
115 X 1.6
115 X 3
115 X 6

125 X 1
125 X 1.6
125 X 3
125 X 6

180 X 2
180 X 3
180 X 6
150 X 3
150 X 6

230 X 2
230 X 3
230 X 6

300 X 2.6

350 X 2.6
350 X 4

400 X 3.2
A 46 T-BF
A 36 T-BF
A 24 R-BF
A 30 R-BF

A 46 T-BF
A 46 T-BF
A 24 R-BF
A 30 R-BF

A 36 T-BF
A 30 R-BF
A 30 R-BF
A 24 R-BF
A 24/30 U-BF

A 36 T-BF
A 24 R-BF
A 30 R-BF

A 30 R-BF

A 30 R-BF
A 24 R-BF

A 24 R-BF
22
4 1/4 X 1/8
כרמי לעבודות בפלדת שיריון

INOX נרוסטה

קדח
מידה
דגם/יצרן

22
22
22

22
22
22

22
22
22
4½ X 1
4½ X 1.6
4½ X 6

5 X ½
5 X 1.6
5 X 1/4

7 X 2
5 X 1/8
7 X 1/4
115 X 1
115 X 1.6
115 X 6

125 X 1
125 X 1.6
125 X 6

180 X 2
180 X 3
180 X 6
A 60 T-INOX
A 46 T-INOX
A 36 V-BF

A 60 T-INOX
A 46 T-INOX
A 24 V BF-INOX

A 36 U-INOX
A 30 U-INOX
A 24 V BF-INOX

אבן, בטון ואספלט

קדח
מידה
דגם/יצרן

22
22

22
22

22

22

25.4
4½ X 1/8
4½ X 1/4

5 X 1/8
5 X 1/4

7 X 1/8

9 X 1/8

12 X 1/8
115 X 3
115 X 6

125 X 3
125 X 6

180 X 3

230 X 3

300 X 2.6
C 30 S-BF
C 30 N-BF

C 30 S-BF
C 24 N-BF

C 30 S-BF

C 30 S-BF

C 24 S-BF