מוצרים לעטיפת מכוניות לפני צביעה לפחחי רכב ומצבעות
סרטי הדבקה / מוצרי עטיפה לפני צביעה

לפחחי רכב ומצבעות

100°C : עמידות בטמפרטורה

גליל נייר לעטיפת מכוניות לפני צביעה
30 ס”מ X 200 מ

45 ס”מ X 200 מ

60 ס”מ X 200 מ

90 ס”מ X 200 מ

30 ס”מ X 400 מ

45 ס”מ X 400 מ

60 ס”מ X 400 מ

90 ס”מ X 400 מ

Masking Tape סרט הדבקה מנייר
19 מ”מ X 45 מ

25 מ”מ X 45 מ

50 מ”מ X 45 מ

ניילון אנטי סטטי לעטיפת מכונית לפני צביעה  
95 ס”מ X 150 מ
נפתח ל 4  
מסנן צבע חד פעמי 190 מיקרון