מוצרי ליטוש והשחזה לענף הרכב גליל ספוגי וגליונות SIA SOFT
SIA SOFT גליל ספוגי

לעבודה ידנית

שימוש עיקרי   
   לפחחי רכב
SIA SOFT גליון
 230 X 140 מ"מ
140 X 115 ניתן לקבל בחצי גליון
SIA TUR גליון
115 X 140 מ"מ
קיים בגרעינים   
120, 180, 240, 280, 320, 400, 500   
קיים בגרעינים   
80, 100, 120, 150, 180, 220   
גליל SIA SOFT
25 מ‘
SIA STUR גליל חום
10 מ'
קיים בגרעינים   
150, 180, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000   
קיים בגרעינים   
80, 100, 120, 150, 180, 220   
SIA SOFT דיסקית
חורים 8
קיים בגרעינים
120, 180, 240, 280, 320, 400