מוצרי ליטוש והשחזה דיסקיות פד למלטשת ומשחזת
דסקיות פד

למלטשת אורביטלית ומשחזת

דסקית פד למלטשת אורביטלית
דסקית פד למלטשת אורביטלית
(150) 6”

(150) 6”

(150) 6”

(150) 6”

(150) 6”

(150) 6”

(200) 8”

(150) 6”

(150) 6”

medium

soft

5 / 16

M8 (150)

5 / 16

M8

M14

חצי קשה

רכה

חורים 6

חורים 6

חורים 8

חורים 8

חורים 8

SIA

SIA

SIA

SIA

SIA

SIA

SIA

דבק תוצרת הארץ

POLARIS

  "½4  עבה / דקה      "5  עבה / דקה
  "6  עבה / דקה         "7  עבה / דקה
 
מתקן לתפיסת דיסקית
מתקן לאחיזה ידנית
דסקית נגדי לסקוץ
נגדי לסקוץ