גלילי נייר אלומיניום אוקסיד לפחחים ונייר סיליקון לבן בלו ליין
גלילי נייר

לעבודה ידנית / מלטשת רוטטת

גלילי נייר אלומיניום אוקסיד לפחחים
סוג החומר

גודל

חום SIA

חום SIA

חום HERMES

חום HERMES

צהוב / ירוק

צהוב / ירוק

ס"מ X 7.5 מ 45

ס"מ X 11.5 מ 45

ס"מ X 7.5 מ 45

ס"מ X 11.5 מ 45

ס"מ X 7.5 מ 45

ס"מ X 11.5 מ 45

SIA גליל נייר סיליקון לבן
קיים בגרעינים
80, 100 +
ניתן לקבל עד גרעין 400
גלילים
ס"מ X 7.5 מ 50
ס"מ X 11.5 מ 50
SIA גליל נייר סיליקון לבן
קיים בגרעינים
36, 40, 50, 60, 80, 100 +
גלילים
ס"מ X 7.5 מ 45
ס"מ X 11.5 מ 45
ס"מ X 15 מ 45