מוצרי ליטוש והשחזה לפחחי רכב גיליונות סקוץ נצמדים
גיליונות סקוץ נצמדים

למלטשת רוטטת

גיליונות סקוץ
93 X 180   8 חורים
גיליונות סקוץ
115 X 228   10 חורים
קיים בגרעינים   
40, 60, 80,100,120,150, 180,220, 240, 280, 320, 400   
קיים בגרעינים   
40, 60, 80,100,120,150, 180,220, 240, 280, 320, 400   
70 X 125 בלוק
לעבודה ברטוב / יבש
גיליונות סקוץ לבלוק
70 X 125
קיים בגרעינים   
40, 60, 80,100,120,150, 180, 220, 240, 280, 320, 400   
600,800,1000,1200,1700   
70 X 125 בלוק
שעם
70 X 125 בלוק
לעבודה ביבש